POLYOXYMETYLÉN – POM C 

 

(používané názvy: Acetal, Delrin, Ertacetal, Hostaform, Kernatal, Sustarin, Tecaform, Ultraform, Zellamid 900)

 

Tabuľky rozmerov a váh:

Základné charakteristiky:

– vysoká medza pevnosti: 70 – 80 MP

– húževnatosť: 8 kJ/m2

– obrobiteľný

– dobré trecie vlastnosti: µ = 0,25 – 0,45 ( suché trenie, hladená oceľ)

– široký rozsah pracovných teplôt: od -50 do +120 °C

– vysoká tvrdosť: M 86 – M 90

– hustota: 1,4  kg/dm3

– dobré únavové a tlmiace vlastnosti

– rozmerovo stály aj vo vlhkom prostredí, verzia POM C môže byt používaná i v horúcej vode až do + 80°C

Základné materiály:

POM C – kopolymér

POM H –  homopolymér

Špeciálne materiály:

– POM CTF s prídavkom teflónu so zlepšenými klznými vlastnosťami a odolnosťou voči opotrebeniu, POM CGF plnený sklennými vláknami s lepšou rozmerovou stabilitou a elektroizolačnými vlastnosťami.

Hlavné oblasti použitia:

– Rozmerovo stále, presné nástroje, ozubené kolesá s malým modulom, sedlá ventilov, pružiny, klzné elementy, riadiace vačky a súčiastky trvale v styku s horúcou vodou až do + 80°C

Technológia obrábania:

– Obrábanie tradičnými kovoobrábacími procesmi (rezanie, vŕtanie, sústruženie, frézovanie) len ostrými nástrojmi z uhlíkovej ocele, rýchloreznej ocele, tvrdokovu a diamantu, (v niektorých príp. možné použiť drevoobrábacie nástroje) vyšších obrábacích rýchlostiach sa odporúča chladenie (v=200-500 m/min pre sústruženie, v=200-400 m/min pre frézovanie, v=50-100 m/min pre vŕtanie).

Lepenie, zváranie:

– Je možné pri použití špecialnych technológií.

Poznámka: Skupina materiálov POM je fyziologicky neutrálna a vhodná pre styk s potravinami a farmaceutikami.

Špeciálne materiály a ich vlastnosti:

POM C, Farebné prevedenie: natur, čierna, červená, zelená, modrá, žltá, šedá

– Extrudovaný neplnený kopolymér. Má lepšiu odolnosť voči tepelnému starnutiu ako POM H a je odolný voči hydrolýze a silným zásadám.

POM H, Farebné prevedenie: natur, čierna

– Homopolymérna verzia. Má vyššiu mechanickú pevnosť, tuhosť, menšiu tepelnú rozťažnosť a lepšiu odolnosť voči opotrebeniu ako POM C, nie je však použitelný vo vlhkom a horúcom prostredí.

POM CTF, Farebné prevedenie: natur

– POM C plnený PTFE (teflón). Je menej tuhý a mäkkší ako základný materiál, jeho klzné vlastnosti a odolnosť voči opotrebeniu sú vynikajúce. Vhodný najmä pre malé rýchlosti a vysoké zaťaženia.

POM CGF, Farebné prevedenie: natur, čierna

 

– POM C plnený 25% sklených vlákien. Má lepšie mechanické vlastnosti, väčšiu tuhosť a lepšiu rozmerovú stabilitu ako základná verzia.