POLYPROPYLÉN – PP 

(používané názvy: Eltex P, Ertalene PP, Hostalen PP, Luparen, Novolen, Propathene, Ripolen PP, Sustylen, Trovidur PP, Vestolen P)

Tabuľky rozmerov a váh:

Základné charakteristiky:

– pevnosť v ťahu: min. 30 MPa

– modul pružnosti: min. 1300 MPa

– obrobiteľný

– dobre zvariteľný

– chemicky odolný, vodeodolný

– rozsah pracovných teplôt: od -20 do +90 °C

– tvrdosť: 70 MPa

– hustota: 0,91 kg/dm3

– dobré elektroizolačné vlastnosti aj vo vlhkom prostredí

– nižšia obstarávacia cena v porovnaní s ostatnými technickými plastami

Základný materiál:

– Neplnený a nevystužený PP homopolymér vo forme dosiek a platní je široko využívaný v priemysle a každodennom živote.

Špeciálne materiály:

– Pre zabezpečenie zvláštnych požiadaviek sa vyrábajú vystužené kompozitné verzie, nie sú však používané ako polotovary, ale pri hromadnej výrobe vstrekovaním najmä v automobilovom priemysle.

Hlavné oblasti použitia:

– Strojné súčiastky vystavené nižšiemu mechanickému zaťaženiu. Ložiská, ozubené kolesá, uloženia nástrojov, zásobníky, elektroizolačné súčiastky, nádrže, zásobníky v chemickom priemysle, dopravníkové systémy, šmykľavky.

Technológia obrábania:

– Obrábanie tradičnými kovoobrábacími proc. (rezanie,vŕtanie,sústruženie,frézovanie) ostrými nástrojmi z uhlíkovej ocele, rýchloreznej ocele, tvrdokovu a diamantu, (v niektorých príp. možné použiť drevoobrábacie nástroje) Pri vyšších obrábacích rýchlostiach sa odporúča chladenie (v=200-400 m/min pre sústruženie a frézovanie, v=50-100 m/min pre vŕtanie)

Lepenie, zváranie a tvarovanie:

– Je možné pri použití špeciálnych technológií.

Materiály a ich vlastnosti:

PP H, lisované dosky, extrudované tyče

Farebné prevedenie: šedá, natur

– Má základné vlastnosti charakterizujúce polypropylén.