Hadice na vodu a kvapaliny
Hadice na zváranie
Hadice na na vzduch - tlakové
Hadice na horúcu vodu a paru
Hadice na ropné produkty
Hadice na potraviny
Hadice na abrazíva